Rejestracja telefoniczna:  505 877 339

poniedziałek i czwartek 18:00 - 20:00 

wtorek 17:00 - 19:00

Kontakt z lekarzem: telefon do konsultacji medycznych 509 186 656
e-mail: szczepan.z@poczta.fm

Larwoterapia

Terapia larwalna polega na zastosowaniu sterylnych larw Lucilia sericata w celu oczyszczenia opornych na dotychczasowe leczenie ran.

Metoda leczenia larwami Lucilia sericata nie jest metodą odkrytą współcześnie, ale znaną już w starożytności. Nadejście ery antybiotykoterapii spowodowało zarzucenie terapii larwalnej aż do wczesnych lat 90-tych XX wieku, kiedy to z uwagi na zwiększoną kolonizację ran bakteriami opornymi na wiele antybiotyków, takimi jak: Staphylococcus aureus metycylinooporny, czy Enterococcus faecalis wankomycynooporny, ponownie zainteresowano się metodą wykorzystującą larwy much do leczenia przewlekłych, niegojących się ran najpierw w USA, a następnie w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Tajlandii, Szwajcarii, Ukrainie i w końcu w Polsce.

Jednym z warunków zastosowania terapii larwalnej jest dostęp do sterylnych larw. (BADAWCZO-WDROŻENIOWE LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE  BIOLLAB )    

                                                                                                                 
Mechanizm działania i zastosowanie larw Lucilia sericata w leczeniu ran    

W terapii larwalnej stosowane są sterylne larwy pospolitej muchy zielonej Lucilia sericata. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań larwy Lucilia sericata są najbardziej odpowiednie do hodowli i przynoszą najlepsze efekty w leczeniu przewlekłych ran.

Jest to terapia najbardziej użyteczna  w ranach przewlekłych, ropnych, pokrytych zakażoną martwicą.

Larwy muchy plujki Lucilia sericata są nekrofagami odżywiającymi się tylko martwą tkanką, bez uszkodzenia żywych komórek. Większość szczepów bakterii jest odporna na stosowane farmaceutyki, a ginie tylko pod wpływem działania substancji wydzielanych przez larwy muchy plujki.

Larwy much usuwają bakterie z rany poprzez mechaniczne wypłukiwanie, zwiększoną produkcję płynu wysiękowego w ranie oraz aktywne pochłanianie bakterii, które następnie giną w przewodzie pokarmowym larw. Wydzieliny larw zawierają wodorowęglan amonu, węglan wapnia oraz allantoinę, substancje o działaniu antybakteryjnym oraz stymulującym gojenie. Środowisko rany pod wpływem działania larw zmienia się z kwaśnego na zasadowe, co sprzyja gojeniu rany. Mechaniczne drażnienie rany przez larwy również poprawia gojenie poprzez pobudzanie ziarniny.

O LARWOTERAPII W PRASIE:

GAZETA POMORSKA.PL 2011-11-06 Zbigniew Górniak   ZROBIŁ ZŁOTY INTERES NA MUCHACH ŚCIERWOJADKACH

GAZETA WYBORCZA 2011-10-13  Beata Łabutin PRZYŁOŻYĆ DO RANY LARWĘ


EFEKTY TERAPII LARWALNEJ:

owrzodzenie podudzia przed oczyszczaniem larwami        rana  po oczyszczeniu larwami

   

                    

 owrzodzenie stopy cukrzycowej przed larwoterapią        rana po oczyszczeniu larwami

    

owrzodzenie stopy cukrzycowej,                             owrzodzenie stopy cukrzycowej,                                              
zmiana opatrunku w 3 dobie                                   9 doba oczyszczania     

      

            owrzodzenie stopy cukrzycowej po 3 tygodniach leczenia

        

 Terapia larwalna owrzodzenia stopy cukrzycowej z rozległą martwicą

stan stopy przed oczyszczaniem                     pierwsze aplikacje larw

  

 oczyszczanie rany przez larwy                            zmniejszenie obszaru martwicy

   

kolejne aplikacje larw                                       rana oczyszczona gotowa do dalszego leczenia

    

PRZED  LARWOTERAPIĄ                           PO LARWOTERAPII

PRZEDPO


                                                      

Poprawiony (czwartek, 18 grudnia 2014 23:17)

 

   Polecane strony:   BIOLLAB (laboratorium mikrobiologiczne)