Rejestracja telefoniczna:  505 877 339

poniedziałek i czwartek 18:00 - 20:00 

wtorek 17:00 - 19:00

Kontakt z lekarzem: telefon do konsultacji medycznych 509 186 656
e-mail: szczepan.z@poczta.fm

 Stopa cukrzycowa

DEFINICJA

  • Zgodnie z definicją międzynarodowej grupy roboczej stopa cukrzycowa oznacza zakażenie , owrzodzenie i /lub zniszczenie głębokich tkanek stopy związane z nieprawidłowościami neurologicznymi i różnego stopnia zmianami w tętnicach kończyn dolnych.

EPIDEMIOLOGIA

  • Stopa cukrzycowa jest wiodącą przyczyną amputacji kończyn dolnych , 50 – 80% wszystkich nieurazowych amputacji kończyn dolnych wykonywanych u chorych na cukrzycę .
  • Najczęstszą zmianą zapoczątkowującą łańcuch wydarzeń prowadzący do utraty kończyny jest owrzodzenie stopy. Poprzedza ono amputację
    w ponad 80% przypadków. Największy odsetek chorych leczonych z tego powodu obserwuje się w grupie pomiędzy 45 – 64 lata , częściej wśród mężczyzn niż kobiet. W Polsce problem ten dotyczy 6% chorych na cukrzycę insulinozależną i 10% chorych na cukrzycę insulinoniezależną.

PATOGENEZA

  • Obecnie wiadomo, że najczęstszą przyczyną owrzodzeń stopy w tej grupie chorych jest obwodowa polineuropatia. Brak czucia wibracji związany jest z ponad 15 krotnie zwiększonym ryzykiem amputacji. Neuropatię można stwierdzić u 70 – 80 % ze stopą cukrzycową przy czym u 50% chorych jest jedynym czynnikiem odpowiedzialnym za powstanie owrzodzeń w tej grupie chorych. Uszkodzenie nerwów czuciowych prowadzi do braku świadomości doznawania urazu. Drobne uszkodzenia skóry stają się miejscem wniknięcia zakażenia.
  • Uszkodzenie nerwów ruchowych prowadzi do zaniku mięśni co prowadzi do zaburzenia architektury stopy. Skutkiem tego jest nieprawidłowy rozkład sił nacisku na podłoże podczas chodzenia. Na skórze w tych miejscach tworzą się modzele, dochodzi do miażdżenia głębszych warstw skóry i tkanki podskórnej oraz pęknięć skóry i rozwoju owrzodzenia. Jeżeli miejsce zakażenia będzie ciągle narażone na ucisk powstanie wrzód drążący,którego następstwami mogą być ropne zapalenie kości bądź ropowica stopy.

  • U chorych na cukrzycę stwierdza się upośledzenie mechanizmów odpornościowych. Na skutek upośledzenia percepcji bólu zakażenie w stopie cukrzycowej rozwija się podstępnie i zostaje zauważone w znacznie zaawansowanym stadium. Rozwijające się zakażenie powodując zakrzepicę naczyń może doprowadzić do rozwoju zgorzeli nawet przy dobrym ukrwieniu stopy.
  • Bardzo istotnym czynnikiem etiologicznym stopy cukrzycowej jest miażdżyca tętnic kończyn dolnych. Podczas gdy neuropatia jest najczęstszym czynnikiem powodującym powstanie owrzodzeń stopy , to stopień ukrwienia jest najistotniejszym czynnikiem warunkującym wygojenie się zmian i uratowanie kończyny. Współistnienie objawów przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych zwiększa prawie 10 – krotnie ryzyko amputacji u chorych na cukrzycę.
  • W leczeniu chorych z owrzodzeniem stopy cukrzycowej należy pamiętać, że:

- chorzy z zakażeniem nie zagrażającym utratą kończyny mogą być leczeni ambulatoryjnie,

- chorzy z zakażoną zgorzelą i owrzodzeniem z rozległym odczynem zapalnym (zakażenie głębokie) wymagają pilnej miejscowej interwencji  chirurgicznej,

- u wszystkich chorych ze stopą cukrzycową i brakiem tętna na co najmniej dwu tętnicach należy rozważyć potrzebę rewaskularyzacji i wykonać arteriografię, od której można odstąpić u chorych z owrzodzeniem powierzchownym i zadawalającym ukrwieniem (tętno pod kolanem),

- u chorych z objawami krytycznego niedokrwienia należy podjąć próbę rewaskularyzacji nawet przy trudnych warunkach.

PRZYKŁADY LECZENIA STOPY CUKRZYCOWEJ - przypadki własne

 

wrzesień/ listopad 2007

styczeń 2008

  kwiecień / maj 2008
Dokumentacja fotograficzna przebiegu leczenia wybranych przypadków:

PRZYPADEK IPRZYPADEK II

PRZYPADEK III (z wykorzystaniem larw lucilia sericata)*

PRZYPADEK IV

* Wykorzystanie larw lucilia sericata opisano szerzej w zakładce Terapia larwalna/ larwoterapia


Poprawiony (sobota, 24 marca 2012 20:54)

 

   Polecane strony:   BIOLLAB (laboratorium mikrobiologiczne)